Skip links

Aris Robotics – Selvsorterende sorterings skraldespand baseret på kunstig intelligens og machine learning

Introduktion

Aris Robotics vil gerne flytte ansvaret for affaldssortering fra mennesker over på robotter. Når borgere selv skal sortere affald afhænger resultatet af deres viden om og deres villighed til at sortere. Det er en opgave som ikke bare er besværlig at lære, nu hvor der kommer flere og flere fraktioner der skal sorteres i, men også er unødvendig. Hvis en maskine kan sortere, hvorfor skal mennesker så bruge energi på det?


Aris Robotics vil i 2029 have deres enhed på alle danske genbrugsstationer, og sælges til firmaer/organisationer som ønsker en lokal forsortering af deres affald, inden det afleveres. Vores AI vil på det tidspunkt kunne korrekt sortere >99% af alt affald.

Leverancer

  • Styleguide
  • Website
Efter en branding session med holdet bag Aris Robotics, anvendte vi indsigten og udarbejdede et moodboard for inspiration til art direction
“Formålet med vores website er, at folk forstår hvorfor, hvordan og hvad vi laver”